Ugrás a tartalomra

Budapest XVI. kerületi Móra Ferenc Általános Iskola

Az intézmény vezetője és a beiskolázással foglalkozó vezető : 

 

 

 

Bánkiné Kiss Anikó igazgató

 

 

 

Pedagógiai-nevelési alapelvek: Nevelőmunkánkban, a tanítás-tanulás folyamatában törekszünk arra, hogy tanítványaink haza- és emberszerető, egészséges, kiegyensúlyozott, kötelességtudó, együttműködő, jó kommunikációs készséggel, általános alapműveltséggel rendelkező, igényes, harmonikus személyiségekké váljanak. Képzési filozófiánk alapelvei: személyiségfejlesztés, esélyegyenlőség, lelkiismereti- és vallásszabadság, az egészségkulturáltság kialakítása, nyitottság és tisztelet egymás iránt.

Képzési prioritásaink:

  • matematika
  • idegen nyelv
  • művészetek
  • szintcsoportok matematika tantárgyból 5. évfolyamtól
  • színvonalas számítástechnika- oktatás korszerű géppark segítségével 5-8. évfolyamon
  • preventív és korrektív pedagógiai munka

Intézményünk a 2008/2009-es tanévben a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a fenntartó által benyújtott nyertes pályázat eredményeképpen bevezette a kompetencia alapú oktatási programcsomagokat.

Napközi, tanulószoba: Az egész napos ellátást a napközi otthon színvonalas, változatos foglalkozásai biztosítják. Alsó tagozaton minden osztályban, felső tagozaton az igényeknek megfelelően indítjuk szeptemberben.

Sportolási lehetőségek: tömegsport órákon: foci, leányfoci, kosárlabda, floorball, kézilabda, kosárlabda, görkorcsolya, kerékpározás, asztalitenisz, testnevelő-és népi játékok, konditorna

Szakkörök: énekkar, sakk, természettudományos, informatika, „Körmölő”-diákíró, foto, matematika, LÜK, angol, német, népi hagyományok, média

Hagyományok: 1. Iskolán kívüli programok /pl.: színházlátogatás, múzeumlátogatás, kirándulások, erdei iskola, nyári táborok/, melyek költségeihez iskolánk ,,Útravaló” Alapítványa is hozzájárul; 2.Fogalakozások óvodásoknak; 3. MÓRA-füzetek; 4. Szentmihályi –Búcsú, , Nemzeti ünnepeink alkalmával a kerületi rendezvényeken ünnepi műsorral veszünk részt.

Tárgyi feltételek: Tantermeink világosak, tágasak, jól felszereltek. Az internet hozzáférés biztosított, projektorok és interaktív tábla használata segíti a színvonalas oktatást. Jól felszerelt könyvtárunk várja tanulóinkat.

Térkép

Budapest XVI. kerületi Móra Ferenc Általános Iskola