Ugrás a tartalomra

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda

Székhely:

1163 Budapest, Cziráki utca 8-10.

Telephelyek:

1163 Budapest, Lándzsa u. 23.

1163 Budapest, Borotvás u. 8-12.

1163 Budapest, Ágoston Péter u. 31-35.

Óvodavezető: Skrek Dóra

Óvodánkról röviden:

Az óvodánk a Kertvárosban, négy épületben, összesen 15 csoporttal működik. A csoportok kialakításánál homogén életkorú csoportok szervezésére törekszünk, de előfordulnak vegyes életkorú csoportok is.

Pedagógiai programunk:

A Napsugár Óvoda pedagógiai programjában kitűzött célunk az intézményünkbe járó

3 -7 éves gyermekek harmonikus személyiség fejlesztése, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettségük kialakítása, figyelembe véve az életkori és egyéni sajátosságaikat.

 

Meghatározónak tartjuk az érzelmi biztonságot adó, elfogadó légkört, mint a szocializáció és közösségi nevelés, valamint az integráció alapkövét.

Nagy hangsúlyt helyezünk a teljes körű egészségnevelés szokásrendszerének kialakítására.

Programunkban a gyermekek alapvető tevékenységi formáira, a mozgásra és a játékra alapozva tervezzük a pedagógiai feladatainkat. A személyiség fejlesztés fontos eszközének tekintjük az anyanyelvi nevelést és a tevékenységekben megvalósuló tanulást, melyben összekapcsoljuk a gyermekek előzetesen szerzett tapasztalatait az óvodai spontán és tervezett élményszerzéssel, tevékenységekkel.

Óvodánk elnyerte a “Zöld Óvoda” címet: kiemelten fontosnak tartjuk a fenntarthatóság pedagógiáját, melynek fő eleme a környezettudatosság és a környezet/természetvédelmi szemlélet kialakítása.

Elengedhetetlen számunkra a család-óvoda együttműködő, partneri kapcsolata.

A gyermekek nevelését és fejlesztését elhivatott óvodapedagógusaink végzik, akik közül többen szakvizsgával is rendelkeznek. Tevékenységüket meghatározott napokon logopédus és pszichológus segíti. A gyermekek körüli teendőket a nevelő munkát segítő, képzett pedagógiai asszisztensek és dajkák látják el.

Tárgyi feltételek:

Óvoda épületeink biztonságos környezetben találhatóak, tágas udvarral rendelkeznek, melyeken minősített udvari játékeszközökkel biztosítjuk a gyermekek mindennapi mozgásának lehetőségeit. A csoportszobáink jól felszereltek, esztétikusak, világosak.

Elegendő mennyiségű és minőségű játékszer, képességfejlesztő játék és foglalkoztató eszköz áll a gyermekek rendelkezésére. Az intézmények komfortja, külső-belső esztétikája jó feltételeket biztosít az idejáró gyermekek tevékenységeihez.

Hagyományok, ünnepek:

Hagyományaink egyrészt az évenként ismétlődő ünnepekre: Mikulás, Karácsony, Farsang, Március 15-i megemlékezés, Húsvét, Nemzeti összetartozás Napja,

másrészt az óvodai jeles napokra épülnek: Márton napi játékok, Adventi készülődés, Gyertyaszentelő / mackó nap,  Anyák napja, Gyermeknap, Évzáró.

Fentieken túl, a családok bevonásával mindegyik óvodánkban tartunk Zöld napokat:

Sportnap, Mobilitási világnap, Állatok Világnapja, Egészségnap, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja.

A természeti és társadalmi környezet megismerése céljából helyszínen vezetett, sokrétű programot biztosítunk: kirándulás, állatkert,- múzeum,- színházlátogatás, egyéb közintézmények látogatása során.

Nyílt napok:

Az óvodával ismerkedő szülők és gyermekek számára nyílt napot, szülői tájékoztatást áprilisban és az óvodai jelentkezés hetében (május elején) biztosítunk.

A felvételt követően, az első szülői értekezletre júniusban kerül sor.

Az óvodánk honlapján: napsugar.bp16.hu folyamatosan tájékozódhatnak a csoportok mindennapjairól, dokumentumainkról, egyszóval az itt folyó pedagógiai munkáról.

Nevelési időn kívüli tevékenységek, szakkörök:

Szülői igény szerint a gyermekek 3 éves kortól, heti 1 alkalommal részt vehetnek az óvodában szervezett térítésmentes hit-és vallásoktatásban.

Térítéses foglalkozások (szakkör jelleggel) 5-6 éves kortól (szülői igény alapján): néptánc, angol nyelv, korcsolya vagy úszás, sakk oktatás.

Térítésmentes foglalkozások (szakkör) 5-6 éves kortól (óvodapedagógusaink tartják): kézműves foglalkozás, zene-ovi, mese-varázs és könyvtárfoglalkozás, gyermek foci, preventív lábtorna, “zöld kuckó” természetismereti foglalkozás, ovi-zsaru.

Címek:

2006-tól óvodánk minőségbiztosított intézmény.

2012. és 2013.  “Zöld Óvoda” cím.

A fentiek tükrében ajánljuk óvodánkat a kertvárosi óvodák színes választékából.

Csatolmány Méret
Budapest_XVI_k_Napsugar_Ovoda.docx (24.59 KB) 24.59 KB

Térkép

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda

Cziráki utca 8-10.
1163 Budapest