Ugrás a tartalomra

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Az intézmény vezetője:

Beiskolázással foglalkozó vezető:

Vámos Tibor intézményvezető

Dr. Zalainé Ótós Ildikó intézményvezető helyettes

 

Pedagógiai-nevelési alapelvek: Fő feladatunk a képességek fejlesztése, az alapvető és szükséges ismeretek közvetítése, elsajátíttatása, a gyermekekben meglévő ismeretekre való építkezés, életkoruknak megfelelően. Munkánkat a gyermek- illetve a partnerközpontúságra való törekvés jellemzi. Célunk 1-8. évfolyamon a minőségi képzés, a tanulói érdeklődés, és az új ismeretek iránti igény felkeltése, használható tudás biztosítása.

Képzési programok:

Általános tanterv szerinti oktatás: várjuk mindazokat a gyerekeket, akiknek még nem alakult ki speciális érdeklődésük. Fő cél, hogy a gyerekek készségszinten sajátítsák el az írás, olvasás és matematika tantárgyak követelményeit.

Ének–zene - művészetek speciális tanterv szerinti oktatás: emelt óraszámban tanulják a gyerekek az ének-zenét, 2. osztálytól furulyázni tanulnak, 3. osztálytól tagjai az iskola kórusának. További zenei tanulmányokat délutánonként, az iskolánkkal egy épületben működő Rácz Aladár Zeneiskolában folytathatnak a tanulók.

Angol nyelv speciális tanterv szerinti oktatás: az angol nyelvet 1. osztálytól kezdve heti 2 órában, a 4. osztálytól heti 4 órában oktatjuk. Az oktatás játékos módszerekkel történik, a nagyobb diákok számára évente angliai tanulmányutat szervezünk.

Német kisebbségi nyelvoktató speciális tanterv szerinti oktatás: heti 6 órában sajátíthatják el a német nyelvet a tanulók. Ezekben a csoportokban német nemzetiségi néptánc oktatása is folyik. A felsőbb évfolyamos diákok számára szervezett ausztriai német nyelvi táborok és a német partneriskolával meglévő együttműködés lehetővé teszik a német nyelv gyakorlását anyanyelvi környezetben is.

Napközi, tanulószoba: A tanulók napi egyszeri vagy háromszori étkezését biztosítja, a házi feladat elkészítése után a délutánokat alkalmanként szervezett, változatos programokkal tarkítja.

Sportolási lehetőségek: frizbi, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, atlétika és játékos torna, úszás, atlétikai- és tornaalapok, labdás ügyességfejlesztés.

Szakkörök: igény szerint földrajz, matematika, dráma, ÖKO, rajz, informatika, természetismeret, idegen nyelvek (angol, német, orosz).

Hagyományok: egészségnap, teremszépségverseny, játékos vetélkedők, Márton napi vigasságok, Táncsics-nap, Diáknap, Kihívás napja, Halloween, ének-zenei osztályok évzáró hangversenye, téli sítáborok, nyári táborok, erdei iskola, sportbajnokságok.

Tárgyi feltételek: Multimédiás oktatásra is alkalmas, internet csatlakozással ellátott számítógépekkel felszerelt két, szaktanterem áll a tanulók és az oktatók rendelkezésére. Ezen kívül, ének-zene, kémia, fizika, földrajz-történelem szaktanteremmel rendelkezünk. Az iskola saját könyvtárában a könyvek mellett videó- és hanganyagok is segítik a tanulmányi munkát.

Térkép

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium