Ugrás a tartalomra

Budapest XVI. kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Az intézmény vezetője 

 

Dr. Zalainé Ótós Ildikó  intézményvezető

 

 

Mottónk: „Egyenes út az érettségiig!”

 

Iskolánkban nyolc évfolyamos általános iskolai képzés mellett négy és öt évfolyamos (angol nyelvi előkészítős) gimnáziumi képzés is folyik.

Az iskola képzési programja, célja: Fő feladatunk a tanulói érdeklődés, és az új ismeretek iránti igény felkeltése, használható tudás biztosítása. Munkánkat a gyermek- illetve a partnerközpontúságra való törekvés jellemzi. Kiemelt szerepet kapnak az idegen nyelvek, valamint az informatika oktatása. Kötelezően választható idegen nyelvek: angol – német, illetve angol – francia.

Célunk a kétszintű érettségi vizsgákra való felkészítés, diákjaink helyes értékrendjének kialakításával, önismeretük fejlesztésével a tudatos pályaválasztás elősegítése.

A 2016/2017-es tanévben két kilencedik évfolyamos osztályt indítunk.

Általános tantervű osztály (4 évfolyamos, tagozatkód 01): Az általános iskolai tananyag hiányosságainak pótlására a 9. évfolyamon felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk magyar nyelvből és matematikából. Tanulmányaik során a diákok mindenféle tudományág ismereteiből ízelítőt kaphatnak. Két év után érdeklődésüknek megfelelően két választott tantárgyból emelt szintű képzésre van lehetőség.

Angol nyelvi előkészítő osztály (1+4 évfolyamos, tagozatkód 02): Ebben a gimnáziumi képzési formában elsődleges cél az angol nyelv elsajátítása mind a kezdő, mind a haladó csoport számára. A nyelvi előkészítő évében a differenciált angol nyelvoktatás két csoportban, heti 14 órában, a második idegen nyelv heti 4 órában, csoportbontásban folyik. Kiemelten kezeljük az informatika tantárgy oktatását, miközben az egyéb szaktantárgyak (magyar, matematika, fizika, kémia, testnevelés) oktatásánál a képességfejlesztésre és a szinten tartásra helyezzük a hangsúlyt. A nyelvi előkészítő év után a tanulók az általános gimnáziumi tanterv szerint haladnak tovább. Tanulmányaik végére angol nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek.

Választható sportolási lehetőségek: Iskolai sportkör keretében frizbi, tollaslabda, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás és atlétika működik. Az iskola két tornateremmel, nagy udvarral, sportpályával rendelkezik.

Tervezzük a következő szakkörök beindítását: földrajz, matematika, informatika, valamint idegen nyelvek (angol, német, francia, orosz).

Tárgyi feltételek:

Multimédiás oktatásra is alkalmas, internet csatlakozással ellátott számítógépekkel felszerelt két, szaktanterem áll a tanulók és az oktatók rendelkezésére. Ezen kívül, ének-zene, kémia, fizika, földrajz-történelem szaktanteremmel rendelkezünk. Az iskola saját könyvtárában a könyvek mellett videó- és hanganyagok is segítik a tanulmányi munkát. Könyvtárosunk a diákok számára rendszeres könyvtári órákat is tart.

 

Egyéb: Változatos programokkal igyekszünk az osztályközösségek kialakulását elősegíteni. Hagyományos rendezvényeink a gólyaavatás, szalagavató, egészségnap, „mozifanatikusok” éjszakája, Táncsics-nap, sportnap, diáknap, osztálykirándulások, sítábor. Az osztályfőnökök közös iskolán kívüli programokat – múzeum-és színházlátogatásokat – szerveznek az érdeklődő diákoknak.

 

Önköltséges programjaink: szervezett színház- és múzeumlátogatások, gólyatábor, nyári táborok, síelés Ausztriában.

 

A gimnáziumba történő jelentkezés elbírálása, pontszámítás:

  • A központi felvételi írásbeli vizsgák eredménye matematikából és magyar nyelvből (50%).
  • Hozott pontok (50%): a 7. évfolyam év végi, ill. 8. évfolyam félévi érdemjegyek alapján. Figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv

 

Szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklődő diákokat és szüleiket!

Térkép

Budapest XVI. kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium