Ugrás a tartalomra

Centenáriumi Általános Iskola

Az intézmény vezetője:

Beiskolázással foglalkozó vezető:

Horváthné Sabáli Éva igazgató

       Berkes Györgyi

 

Pedagógiai-nevelési alapelvek: Iskolánkban a nevelést és az oktatást egységként kezeljük. A tanórákon kiemelt szerepet kap a tanulás tanítása.  Differenciált, egyénre szabott oktatás segíti a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. Mivel tudjuk, hogy a gyermekek legfőbb tevékenysége a játék, a modern pedagógia játékos elemeit beépítjük a tanórák menetébe. Az életszerű helyzet, a játékos forma oldja a belső feszültségeket, segíti az önkifejezést, sikerélményt biztosít a gyermekek számára. Szeretetteljes bánásmóddal fordulunk tanítványaink felé, családias hangulatot alakítunk ki, melynek alapja a bizalom. Az eredményes nevelő-oktató munkát pszichológus, gyógypedagógus és logopédus is segíti.

Képzési programok: Az első évfolyamon a tanítási program megválasztásában elsődleges szempont az óvoda és az iskola közötti átmenet megkönnyítése, a tantárgyak megszerettetése, az olvasási – írási – számolási készségek gondos megalapozása. Már első osztálytól oktatjuk az angol vagy német nyelvet, a kommunikációt a konfliktuskezelést. Az idegen nyelvet emelt óraszámban, a magyar nyelv és irodalmat, a matematikát 5. évfolyamtól nívócsoportban oktatjuk. Kiemelten fejlesztjük a problémamegoldó gondolkodást és a kreativitást. Az informatikát 4. évfolyamtól bontott csoportban oktatjuk, a pénzügyi és gazdasági ismereteket 7. évfolyamtól tanítjuk. Kihasználva a szoros kapcsolatot a helyi sportszervezetekkel, az órákon kiemelt szerepet kap az atlétika, a foci és a kézilabda. A tanórákat edzői végzettséggel is rendelkező testnevelő tanárok tartják. Iskolánk a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás-nevelő iskolájaként működik.

Folyamatosan együttműködünk az iskola épületében található Fazekas Központ népművészeivel.

Napközi, tanulószoba: A tanulók számára délután napköziotthonos és tanulószobai foglalkozás keretében biztosítjuk az eredményes tanórai felkészülést, a szabadidő hasznos eltöltését. Az alsó tagozaton minden osztálynak saját napközis csoportot indítunk.

Sportolási lehetőségek: kézilabda, foci, atlétika, úszás, kosárlabda, röplabda, dzsúdó, karate, ritmikus sportgimnasztika, asztalitenisz, akrobatika

Szakkörök: KOMA képességfejlesztő, német, angol, mese, drámajáték, színjátszó, rajz, kézműves, mazsorett, PolgárJudit-féle képességfejlesztő sakk, logisuli, természetismeret

Hagyományok: nemzeti ünnepek méltó megünneplése, őszbúcsúztató, adventi készülődés, Luca napi sokadalom, farsang, tavaszköszöntő, tanulmányi kirándulások, múzeum- és színházlátogatások, tehetségkutató versenyek, családi nap, erdei iskola, táborok

Tárgyi feltételek: Az iskolában jól felszerelt, tágas tantermek és szaktantermek tornaterem és tornaszoba található. Az iskolához sportudvar, műfüves focipálya és játszóudvar is tartozik.

A 13.000 kötetes könyvtárból a tanulók délelőtt és délután is kölcsönözhetnek könyveket.

Térkép

Centenáriumi Általános Iskola

Sasvár utca 101.
1165 Budapest