Ugrás a tartalomra

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVI. kerületi Tagintézménye

A tagintézmény megbízott vezetője: dr. Katona Györgyi mb. tagintézmény-igazgató

Az Intézmény nyitva tartása: 

 • hétfő-csütörtök: 8:00 órától 19:00 óráig 
 • péntek: 8:00 órától 16:00 óráig 

Elérhetőségek:

Bejelentkezés:  

 • szakértői vizsgálatra: a kitöltött szakértői vélemény iránti kérelem intézménybe való eljuttatásával
 • további szakszolgálati ellátásba: a honlapról letölthető előjegyzési lap elküldésével, az info.16@fpsz.net e-mail-címre, vagy ügyintézési időben, személyesen 

Az intézményhez fordulókat előre egyeztetett időpontokban fogadják!  Időpont egyeztetés céljából a bejelentkezett gyermekek szüleit keresni fogják! Ügyintézési idő: 8:00 – 17:00 óráig

Jelenlegi szolgáltatások:

 • gyógypedagógiai tanácsadás, képességfejlesztés
 • pszichológiai tanácsadás, terápia, megsegítés 
 • korai fejlesztés, gondozás
 • tankerületi szakértői bizottsági tevékenység
 • logopédiai ellátás
 • gyógytestnevelés
 • iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinálása
 • kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
 • konduktív pedagógiai ellátás

Az alábbiakban röviden ismertetjük az egyes szakszolgálatok tevékenységi körét.

Amennyiben úgy érzi, probléma van gyermekével, de nem tudja, milyen ellátásra lenne szüksége, illetve hogyan érheti el azt, jelentkezzen be nevelési tanácsadásra!

A nevelési tanácsadás keretében is segítséget nyújtanak gyermekük családi, óvodai, iskolai problémái esetén egyaránt. Egyéni konzultáció, illetve pszichológiai megsegítés mellett családkonzultációra is lehetőséget biztosítanak. A nevelési tanácsadás pedagógiai támogatást, egyéni és csoportos képességfejlesztést is biztosít, ha ezt a gyermek egyéni adottságai, képessége, tehetsége, fejlődési üteme indokolja. Szükség esetén a számára legmegfelelőbb szakszolgálati vagy egyéb ellátás felé irányítják.

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység keretében az oktatási-nevelési intézmény vagy a szülő kezdeményezésére elvégzik a gyermek komplex gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálatát. Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség (BTM) megállapítása esetén a szakértői véleményben javaslatot tesznek a fejlesztési területekre, fejlesztést végző szakemberre és a fejlesztés helyszínére. A „BTM-es” szakértői véleménnyel rendelkező tanulók fejlődését jogszabályban meghatározott időközönként kontrollálják. Az iskola vagy szülő, amennyiben további problémát észlel, rendkívüli kontrollvizsgálatot is kérhet.

Gyógytestnevelés-foglalkozásokon azok a tanulók vesznek részt, akiket az iskolaorvos gyógytestnevelésre utal. A gyógytestnevelésen a tanulók, besorolásuktól függőn, az iskolai testnevelés órák mellett vagy helyett, szárazföldi és uszodai órákon vesznek részt. Az iskolai testnevelésre is járók osztályzata, az iskolában és a gyógytestnevelésen kapott jegyekből áll össze. Aki csak gyógytestnevelésre jár, az osztályzatát gyógytestnevelőktől kapja. A beiratkozott tanuló számára a gyógytestnevelésen való részvétel, az iskolai tanórákhoz hasonlóan, kötelező.

A kerületben és ezzel együtt intézményünkben 2005 óta működik az óvoda- és iskolapszichológus munkacsoport. Segítik az intézményekben dolgozó pszichológus kollégák munkáját. A koordinátor ezen kívül fogadja az önkéntesen bejelentkezőket, akik az óvodától és iskolától függetlenül szeretnék felkeresni. A diákoknak, szülőknek egyéni tanácsadás, a pedagógusoknak konzultáció formájában ad segítséget. Ehhez szorosan kapcsolódik a tehetségkoordinátor munkatárs feladata, aki a kerület tehetséges tanulóinak azonosításában, személyiségfejlesztésében, gondozásában működik közre és kerületi szinten koordinálja az intézmények tehetséggondozó munkáját.

logopédiai szakszolgálat munkatársai, hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, beszédhibák esetén, illetve a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, valamint a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése céljából, a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozásokat tartanak az óvodákban és az iskolákban, a fenti területeken problémával küzdő gyermekek számára. Minden évben szűrővizsgálatot végeznek a problémás gyermekek azonosítása céljából.

korai fejlesztésben a szakértői bizottság javaslata alapján vesznek részt a gyermekek. A bölcsődébe járók ellátása a kerület integráló bölcsődéjében, a Napsugár bölcsődében történik. A nem bölcsödébe járó, korai fejlesztést igénylő gyermekek ambuláns ellátási formában vehetnek részt.

konduktív pedagógiai ellátás és fejlesztő nevelés szakszolgálatot ugyancsak a megfelelő szakértői bizottsági javaslat alapján lehet igénybe venni.

A Szakszolgálat elsősorban a Budapest XVI. kerületben lakó, illetve a kerületi nevelési-oktatási intézménybe járó gyermekeket tudja fogadni. A szolgáltatások díjmentesek.

Szeretettel várják régi és leendő klienseiket!

Térkép

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVI. kerületi Tagintézménye