Ugrás a tartalomra

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVI. kerületi Tagintézménye

 

Az intézményegység vezetője:

 

Vincze Judit tagintézmény igazgató

 

 

 

 

Intézményünk nyitva tartása:

Hétfő – Kedd – Szerda - Csütörtök:    8.00 - 18.00 között

Péntek:                                                8.00 - 17.00 között

A hozzánk fordulókat előre egyeztetett időpontokban fogadjuk! 
Bejelentkezés
: az info.16@fpsz.net email címen vagy  bejelentkezési időben

személyesen vagy  telefonon.

Bejelentkezését követően, szabad időponttal rendelkező kollégánk visszahívja Önt a konkrét időpont egyeztetése céljából. Szakértői vizsgálat esetén írásban kap értesítést az időpontról.
Bejelentkezési idő
kedd: 8-12-ig
hétfő, csütörtök:12-18-ig
Szakértői vélemények kiadása, vizsgálat iránti kérelmek fogadása

kedd: 8-12-ig
hétfő, csütörtök:8-18-ig
Egyéb ügyek intézése

szerda kivételével naponta 8-16 óráig
Fentieken kívüli időszakban üzenetrögzítős telefonunkon hagyhatnak üzenetet, ekkor ugyanis csupán az előjegyzés szerinti foglalkozások zajlanak!

               A kerületünkben még mindig „Nevelési Tanácsadó”-ként ismert intézményünk feladatkörei nagymértékben kibővültek, ám a régi profilunkat is igyekszünk a megszokott módon és színvonalon továbbvinni.

Jelenlegi szolgáltatásaink:
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás
tankerületi szakértői bizottsági tevékenység
nevelési tanácsadás
logopédiai ellátás
gyógytestnevelés
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinálása
kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
konduktív pedagógiai ellátás
fejlesztő nevelés
               Az alábbiakban röviden ismertetjük az egyes szakszolgálatok tevékenységi körét. Amennyiben úgy érzi, probléma van gyermekével, de nem tudja, milyen ellátásra lenne szüksége, illetve hogyan érheti el azt, jelentkezzen be nevelési tanácsadásra!

nevelési tanácsadás keretében hozzánk fordulóknak továbbra is segítséget nyújtunk gyermekük családi, óvodai, iskolai problémái esetén egyaránt.  Egyéni konzultáció, terápiás gondozás, pszichoterápia mellett családterápiára is lehetőséget biztosítunk. A nevelési tanácsadás pedagógiai támogatást, egyéni és csoportos képességfejlesztést is biztosít, ha ezt a gyermek egyéni adottságai, képessége, tehetsége, fejlődési üteme indokolja. Szükség esetén a számára legmegfelelőbb szakszolgálati vagy egyéb ellátás felé irányítjuk.

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység keretében az oktatási-nevelési intézmény vagy a szülő kezdeményezésére elvégezzük a gyermek komplex gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálatát. Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség (BTM) megállapítása esetén a szakértői véleményben javaslatot teszünk a fejlesztési területekre, fejlesztést végző szakemberre és a fejlesztés helyszínére. A „BTM-es” szakértői véleménnyel rendelkező tanulók fejlődését jogszabályban meghatározott időközönként kontrolláljuk. Az iskola vagy szülő, amennyiben további problémát észlelnek, rendkívüli kontrollvizsgálatot is kérhetnek.

Intézményünk szervezésében zajlik a  gyógytestnevelés is. Foglalkozásainkon azok a tanulók vesznek részt, akiket az iskolaorvos gyógytestnevelésre utal. A gyógytestnevelésen a tanulók, besorolásuktól függőn, az iskolai testnevelés órák mellett vagy helyett, szárazföldi és uszodai órákon vesznek részt. Az iskolai testnevelésre is járók osztályzata, az iskolában és a gyógytestnevelésen kapott jegyekből áll össze. Aki csak gyógytestnevelésre jár, az osztályzatát gyógy-testnevelőinktől kapja. A beiratkozott tanuló számára a gyógytestnevelésen való részvétel, az iskolai tanórákhoz hasonlóan, kötelező.

A kerületben és ezzel együtt intézményünkben 2005 óta működik az óvoda- és iskolapszichológus munkacsoport. Jelenleg koordináljuk, segítjük az intézményekben dolgozó pszichológus kollégák munkáját. A koordinátor, ezen felül, fogadja az önkéntesen bejelentkezőket, akik az óvodától és iskolától függetlenül szeretnék felkeresni. A diákoknak, szülőknek egyéni tanácsadás, a pedagógusoknak konzultáció formájában ad segítséget. Ehhez szorosan kapcsolódik tehetségkoordinátor munkatársunk feladata, aki a kerület tehetséges tanulóinak azonosításában, személyiségfejlesztésében, gondozásában működik közre és kerületi szinten koordinálja az intézmények tehetséggondozó munkáját        .

logopédiai szakszolgálat munkatársai, hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, beszédhibák esetén illetve a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, valamint, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése céljából, a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozásokat tartanak az óvodákban és az iskolákban, a fenti területeken problémával küzdő gyermekek számára. Minden évben szűrővizsgálatot végeznek a problémás gyermekek azonosítása céljából.

korai fejlesztésben a szakértői bizottság javaslata alapján vesznek részt a gyermekek. A bölcsődébe járók ellátása a kerület integráló bölcsődéjében, a Napsugár bölcsődében történik. A nem bölcsödébe járó, korai fejlesztést igénylő gyermekek ambuláns ellátási formában vehetnek részt.

konduktív pedagógiai ellátás és fejlesztő nevelés szakszolgálatunkat ugyancsak a megfelelő szakértői bizottsági javaslat alapján lehet igénybe venni.

Szakszolgálatunk elsősorban a Budapest XVI. kerületben lakó illetve kerületi nevelési-oktatási intézménybe járó gyermekeket tudja fogadni. Szolgáltatásaink díjmentesek.
Szeretettel várjuk régi és leendő klienseinket!

Fenntartó
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Intézmény típusa
Cím

Budapest
Szent Korona utca 75-77.
1161
Magyarország

Telefon
405-4211
Közzétéve
2016. 07. 20. - 09:12
Utoljára szerkesztve
2020. 02. 19. - 20:31

Térkép

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVI. kerületi Tagintézménye