Ugrás a tartalomra

Szociális és Szociális Intézményi Iroda

Szociális és Szociális Intézményi Iroda

​​​​​​Feladata a szociális törvény, a gyermekvédelmi törvény és helyi önkormányzati rendeletek, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján az ügyféli jogosultság megállapítása pénzbeli és természetbeni juttatások formájában.

 • Pénzbeli támogatások esetében a jogosultság megállapítását követően a támogatások folyósítása, igazolások kiadása.
 • Váratlan élethelyzet esetén visszatérítendő támogatás ügyintézése.
 • Köztemetésről való gondoskodás.
 • Környezettanulmányok elvégzése.
 • A Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat bonyolítása.
 • Szépkorúak köszöntésével kapcsolatos ügyek intézése.
 • Visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás iránti kérelmek ügyintézése

Ellátja az Iroda feladatkörébe tartozó alábbi gyámhatósági ügyeket:

 • családvédelmi koordináció
 • gyámnevezés és a gyámságból való kizárás
 • igazolás kiállítása az anyakönyvbe bejegyzett képzelt személyről
 • képzelt szülő adatainak a megállapítása
 • pertársként történő részvételéhez hozzájárulás apasági perben
 • tájékoztatás családi jogállás rendezéséről

Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás és gyermekjóléti és gyermekvédelmi alapellátás vonatkozásában feladata a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat fenntartásában működő intézmények fenntartói irányítása és szakmai és törvényességi felügyelete, továbbá a szakterületekkel kapcsolatos hatósági ügyek intézése. Ezzel összefüggésben

 • ellátja az intézmény alapításával, megszűntetésével, átszervezésével kapcsolatos, szolgáltatás biztosítására irányuló szerződéshez kapcsolódó, és egyéb fenntartói feladatokat,
 • a szakmai tevékenység felügyelete, fenntartói irányítása, az adott szakterület jogszabályi előírásai szerint, továbbá a szakmai tevékenység segítése, nyomon követése,
 • Az ágazatokat érintő koncepciók, stratégiák, tervek kidolgozása
 • Hatósági feladatok, felülbírálati kérelmek (és panaszok) intézése,
 • Gyermek és ifjúságvédelem, prevenciós tevékenység (Kábítószerügyi Egyeztető Fórum)
 • Az Önkormányzat által fenntartott egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézményekben dolgozók részére kitüntető díjak odaítélésével kapcsolatos teendők végzése
 • az ágazatokhoz kapcsolódó, önkormányzat vagy intézményei által benyújtott pályázatok szakmai meghatározása

Elektronikus úton: szocialisiroda [at] bp16 [dot] hu