Ugrás a tartalomra

MoLaRi rendszer

A MoLaRi rendszer a veszélyes ipari üzemek környezetében bekövetkezett súlyos balesetekről és azok hatásairól ad korai tájékoztatást a lakosság részére.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) a lakosság súlyos ipari balesetek elleni magas fokú védelme és EU kötelezettségeinek végrehajtása érdekében 2006 óta az ország több részén a veszélyes ipari üzemek környezetében monitoring és lakossági riasztó rendszert (MoLaRi) telepített.

A MoLaRi rendszer a veszélyes ipari üzemek környezetében bekövetkezett súlyos balesetekről és azok hatásairól ad korai tájékoztatást a lakosság részére.  Egy esetleges katasztrófa-esemény bekövetkezésekor a rendszer az esemény jelzésén felül a követendő magatartási szabályokról és a fontosabb tudnivalókról (közlekedési rend, ellenőrzés, egyéni védelem,stb.)  képes informálni az érintett lakosságot.

 Budapesten három veszélyes üzem – CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt., Richter Gedeon Nyrt., EGIS Gyógyszergyár Zrt. – környezetében összesen 52 monitoring és 317 riasztó-tájékoztató végpont telepítése történt meg. A három budapesti gyógyszergyár egy előzetes tanulmány alapján került a projektbe: az üzem területén megtalálható veszélyes anyagok mennyiségét, fajtáját, üzemen belüli elhelyezkedését, a környezetükben lévő lakott területeket, azok népsűrűségét, az egyes védendő objektumok, tömegtartózkodási helyek távolságát vették figyelembe. A rendszer által érintett üzemek, így a gyógyszergyárak területén is nagyobb mennyiségben vannak jelen mérgező és tűzveszélyes anyagok, és a telephelyek közvetlen környezetében lakott területek vannak.

A MoLaRi-rendszer segítségével riasztható budapesti lakosok száma megközelíti a 190 ezret, őket 317 riasztó berendezéssel lehet elérni:

  • IV. kerület: 47 végpont,
  • IX. kerület: 8 végpont,
  • X. kerület: 113 végpont,
  • XIII. kerület: 43 végpont,
  • XIV. kerület: 30 végpont,
  • XV. kerület: 30 végpont,
  • XVI. kerület: 15 végpont;
  • XIX. Kerület: 31 végpont.

A MoLaRi rendszer budapesti elemeit mintegy 3 milliárd forint központi költségvetésből építették ki.

Valós veszélyhelyzet esetén a sziréna megszólalását követően be kell tartani a közölt magatartási normákat, valamint figyelemmel kell kísérni a katasztrófavédelem médiumokban közzétett közleményeit.

Annak érdekében, hogy a lakosság riasztása, tájékoztatása megfelelően megtörténhessen, a rendszer részét képező szirénákat havi rendszerességgel ellenőrizni kell. A riasztó végpontok próbája minden hónap első hétfőjén zajlik, kivételt képeznek azok a napok, amikor erre az időpontra nemzeti, egyházi hivatalos ünnep esik, ebben az esetben a próbák időpontja a soron következő hétfő.

Létezik csökkentett, illetve hangos üzemű szirénapróba, próbák alkalmával körülbelül 10 perc időtartamban hangképeket és „élőbeszédet” sugároznak a végpontokon keresztül. A havi szirénapróbák alkalmával a lakosságnak teendője nincs.

  • Csökkentett üzemű (morgató) próba.
  • Hangos üzemű (teljes körű) próba.

A morgató és a teljes körű próbák esetén eltérő hanganyag kerül lejátszásra, melyben teszt jelleggel szirénajelzés, illetve különböző tájékoztató jellegű információk hallhatók. A próbák során lejátszásra kerülő szöveges hanganyagok az alábbiak szerint épülnek fel:

A Csökkentett üzemű (morgató) próbánál a következő szöveg, illetve jelzés hangzik el:

Szöveges rész:
„Figyelem,  ez próba,  figyelem ez próba!
Most a csökkentett üzemű próba jelét hallják!
Most a csökkentett üzemű próba jelét hallják!”

a szöveges rész elhangzása után azonnal következik a szirénajelzés:
„Morgatópróba” jelzés sugárzása: A próba során alkalmazott jelzés első részében rövid ideig (6 másodperces időtartamban) mély tónusú felfutó hangjelzés szól, majd a jel lefutása következik.

Szöveges rész:
„A próbának vége,  a próbának vége!”

A Hangos üzemű (teljes körű) próbánál a következő szöveg, illetve jelzés hangzik el:

szöveges rész:
„Figyelem, ez próba! Figyelem, ez próba!
Most a katasztrófariadó jelzését hallják”

a szöveges rész elhangzása után azonnal következik a szirénajelzés:
„Katasztrófariadó” jelzés kiadása: Két percig tartó, váltakozó hangmagasságú, mélyebb tónusú (üvöltő) hang.

szöveges rész:
„Figyelem, ez próba! Figyelem, ez próba!
Most a veszély elmúlt jelzést hallják”

a szöveges rész elhangzása után azonnal következik a szirénajelzés:
„Veszély elmúlt” jelzés kiadása: Kétszer fél percig tartó, fél perces szünettel megszakított egyenletes hangjelzés.

a szirénajelzés elhangzása után azonnal következik a szöveges rész:
„A próbának vége!  A próbának vége! A jelzésekkel kapcsolatban a lakosságnak teendője nincs. Ez a rendszer próbája.”

Valós riasztás esetén a szirénarendszeren sugárzott szövegben NEM szerepel a „Figyelem ez próba” kifejezés!