Ugrás a tartalomra

103772/59 hrsz.-ú telephely megnevezésű ingatlan pályázat útján történő értékesítése

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint kiíró (1163. Budapest, Havashalom u. 43.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló,

103772/59 hrsz.-ú, 4205 m² területű, kivett telephely megnevezésű ingatlan nyilvános egyfordulós pályázat útján történő értékesítésére

a jelen mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel:

A pályázat benyújtásának határideje:                   2024. június 27. 900 óra

(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

Ajánlatok felbontásának ideje:                              2024. június 27. 1030 óra

A pályázat benyújtásának helye: 

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda (1163 Budapest Havashalom utca 43.)

A pályázatok elbírálására biztosított határidő    2024. szeptember 30.

Az elbírálási határidőt a kiíró - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk.

Ajánlati kötöttség időpontja:                                  2024. szeptember 30.

A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

Budapest, 2024.0.6.12.

 

Kovács Péter

polgármester

 

Térkép

103772/59 hrsz.-ú telephely megnevezésű ingatlan pályázat útján történő értékesítése