Ugrás a tartalomra

Budapest, 110623/2 hrsz-ú zárványtelek értékesítése

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, mint kiíró (1163. Budapest, Havashalom u. 43.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, 1161 Budapest, 110623/2 hrsz-ú, 303 m² területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan (ZÁRVÁNYTELEK) nyilvános egyfordulós pályázat útján történő értékesítésére a jelen mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel:

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 22. 900 óra
(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

Ajánlatok felbontásának ideje: 2024. február 22. 1330 óra

A pályázat benyújtásának helye:
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda (1163 Budapest Havashalom utca 43.)

A pályázatok elbírálására biztosított határidő: 2024. március 8.

Az elbírálási határidőt a kiíró - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk.

Ajánlati kötöttség időpontja: 2024. május 31.

A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

Budapest, 2024.01.22.

Kovács Péter
polgármester

Csatolmány Méret
110623-2 hrsz mellekletek.pdf (493.23 KB) 493.23 KB
110623-2 hrsz reszletes tajekoztato.doc (39.5 KB) 39.5 KB
240122_110623_2_hrsz_2024_02_22.doc (72.5 KB) 72.5 KB

Térkép

Budapest, 110623/2 hrsz-ú zárványtelek értékesítése