Ugrás a tartalomra

Eladó telek Margit utca 130. sz. alatt

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint kiíró (1163. Budapest, Havashalom u. 43.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, 1165 Budapest, Margit utca 130. szám alatti, 107266 hrsz-ú, 1 ha 8635 m² területű, kivett sporttelep megnevezésű, valamint a Sarjú út 107267 hrsz-ú, 721 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok együttes, nyilvános egyfordulós pályázat útján történő értékesítésére a jelen mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel:

A pályázat benyújtásának határideje:2023. december 11. 900 óra
(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

Ajánlatok felbontásának ideje: 2023. december 11. 1230 óra

A pályázat benyújtásának helye:
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda (1163 Budapest Havashalom utca 43.)

A pályázatok elbírálására biztosított határidő: 2024. január 31.

Az elbírálási határidőt a kiíró - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk.

Ajánlati kötöttség időpontja: 2024. február 29.

A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

Budapest, 2023.11.16.

Kovács Péter
polgármester

Térkép

Eladó telek Margit utca 130. sz. alatt

Margit utca 130.
1165 Budapest