Ugrás a tartalomra

Eladó ingatlan Csömöri út 70. 1. ajtó alatt

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163. Budapest, Havashalom u. 43.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló, 1161 Budapest, Csömöri út 70. 1. ajtó alatti, 111557/0/A/2  hrsz-ú, 72 m² területű lakás, a hozzá tartozó társasházi közös tulajdonból 242/1000-ed tulajdoni hányad értékesítésére jelen mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel:

A pályázat benyújtásának határideje:2023. augusztus  3.  900 óra
(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

Ajánlatok felbontásának ideje: 2023.  augusztus  3. 930 óra

A pályázat benyújtásának helye:
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda (1163 Budapest Havashalom utca 43.)

A pályázatok elbírálására biztosított határidő: 2023. szeptember  30.

Az elbírálási határidőt a kiíró - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk.

Ajánlati kötöttség időpontja: 2023. november 30.

A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

Budapest, 2023.07.04.

Kovács Péter
polgármester

Térkép

Eladó ingatlan Csömöri út 70. 1. ajtó alatt