Ugrás a tartalomra

Eladó ingatlan Csömöri út 70. 1. ajtó alatt

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163. Budapest, Havashalom u. 43.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló,

1161 Budapest, Csömöri út 70. 1. ajtó alatti, 111557/0/A/2  hrsz-ú, 72 m² területű lakás, a hozzá tartozó társasházi közös tulajdonból 242/1000-ed tulajdoni hányad értékesítésére

jelen mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel:

A pályázat benyújtásának határideje:                   2024. június 27.  900 óra

(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

Ajánlatok felbontásának ideje:                              2024. június 27. 930 óra

A pályázat benyújtásának helye: 

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda (1163 Budapest Havashalom utca 43.)

A pályázatok elbírálására biztosított határidő    2024. szeptember 30.

Az elbírálási határidőt a kiíró - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk.

Ajánlati kötöttség időpontja:                                  2024. szeptember 30.

A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

Budapest, 2024.0.6.12.

 

Kovács Péter

polgármester

Térkép

Eladó ingatlan Csömöri út 70. 1. ajtó alatt