Ugrás a tartalomra

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde (székhely)

http://bp16kertvarosibolcsodek.hu/

 Az intézmény vezetője: Tamás Jánosné

A bölcsőde, olyan szolgáltató intézmény, amely alapszolgáltatás keretében napközbeni ellátást nyújt a kisgyermekek számára. Feladata a 3 éven aluli gyermekek szakszerű gondozása-nevelése, harmonikus testi és szellemi fejlődésének segítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Csecsemő és kisgyermekkorban a fejlődés üteme a leggyorsabb, így kiemelkedő jelentőségű a tudatosan felkészült, a társadalmi-gazdasági változások elvárásainak megfelelő, a szociális érzékenységű családok támogatásában résztvevő szakember, ami a gyermekek harmonikus pszichoszomatikus fejlődésének biztosításához elengedhetetlen. A kisgyermeknevelői munka sokrétű és magas szintű felkészültséget igényel, hiszen a legérzékenyebb korosztály gondozását, nevelését öleli fel.

A minőségbiztosítás jegyében az alapellátáson túl, fokozottabb gondot fordítunk a fejlesztésre, melynek alapja a nyugodt, derűs légkör, az egyéni bánásmód, a gyermek igényeihez és fejlettségéhez igazodó tevékenységek biztosítása.

A bölcsődében folyó munka szakmai tartalma, elvei és módszerei középpontjában mindig a gyermek áll. A gyermek feltétel nélküli elfogadása, szeretete, megértése munkánk fontos része.

Erre épül az egyéni bánásmód, amely biztosítja a teljes odafordulást, megértést. Ezt csak személyi állandósággal, felmenőrendszerrel tudjuk elérni, amely a kisgyermeknevelő-gyermek kapcsolat elengedhetetlen része is, s a gyermek további fejlődését, önállóságát, helyes kultúrhigiénés magatartások elsajátítását is eredményezi.

A bölcsőde gondozó-nevelő feladata, hogy minden gyermeket a korának, egyéni fejlettségi szintjének megfelelően a saját fejlődési ritmusa szerint segítsen át a cseppet sem egyszerű folyamatokon.

A bölcsődében folyó gondozási-nevelési munka magas szinten történő végzésére törekszünk, figyelembe véve, hogy a gyermek első és legfontosabb életközössége a család, amely az elsődleges szocializáció színtere, itt alakul ki az első személyi kötődés az anya és gyermeke között, mely egy életre meghatározó, célunk a szülők megerősítése a szülői szerepükben.

Nagy hangsúlyt fordítunk az egyéni bánásmódra, az önállóság elősegítésére, a gyermek kreativitásának kibontakoztatására. Célunk, hogy kiegyensúlyozott, a társadalomba beilleszkedni tudó, kreatív felnőtté váljanak a ma gyermekei.

A kellemes bölcsődei légkör, a gyermek centrikus bánásmód, a változatos családi programok vonzerőt jelentenek és fokozzák a szolgáltatásunk iránti bizalmat.

Célunk, hogy hozzájáruljunk a 20 hetes – 3 éves kor közötti kisgyermekek harmonikus fejlődéséhez; segítsük őket „első” lépéseik megtételében.

Az intézmény célja az egészséges testi, lelki fejlődés biztosítása valamennyi gyermek számára. Az értelmi, érzelmi és szociális fejlődés támogatása, barátságos, biztonságos, családias, szeretetteljes légkörben, az életkorának megfelelő környezetben az aktivitás kibontakoztatása, a szocializáció segítése.

Bölcsődéink erőssége:

  • nagy szakmai tapasztalattal rendelkező gondozónők látják el a gyermekeket,
  • jó szülő-gondozónő kapcsolat,
  • nyitottság,
  • igényesen kialakított csoportszobák,
  • közös programok szervezése a családokkal.

Élelmezés:

  • Bölcsődéink saját konyhával rendelkeznek.
  • Az élelmezést szakképzett élelmezésvezetők irányítják.
  • Az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkeztetés biztosítunk.
Csatolmány Méret
bolcsodei_felveteli_kerelem.doc (42 KB) 42 KB

Térkép

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde (székhely)