Ugrás a tartalomra

XVI. kerületi sportszervezetek 2018. évi utánpótlás-nevelési tevékenységének támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága (továbbiakban: KSB) pályázatot ír ki a XVI. kerületben székhellyel vagy telephellyel rendelkező sportszervezetek számára, vissza nem térítendő támogatás igénylésére, a következő címmel:

XVI. KERÜLETI SPORTSZERVEZETEK 2018. ÉVI UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA”

Egy pályázó által elnyerhető maximális támogatási összeg megegyezik a XVI. kerületben lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, pályázni jogosult szervezetnél szövetségi igazolással vagy a pályázni jogosult szervezet által kiadott tagsági nyomtatvánnyal rendelkező, 18 év alatti sportolók által az adott naptári év január 1-jétől megállapított, de adott naptári év december 31-ét megelőzően megfizetendő, fejenként legfeljebb 15.000,- Ft/fő/hó összegű tagdíjak összegével.

A támogatási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31.

 A pályázat benyújtására jogosult:

Jelen pályázati felhívás alapján pályázatot kizárólag azon, a pályázat benyújtásakor és a teljes támogatási időszak alatt Budapest XVI. kerületében székhellyel vagy telephellyel rendelkező, utánpótlás-nevelés tevékenységet végző sportszervezetek nyújthatnak be, melyek megfelelnek a következő feltételeknek:

 • pályázó a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján létrehozott olyan sportszervezet, melynek GFO kódja 521-es (a statisztikai számjel 3. eleme)
 • pályázó sportszervezet 2017. január 1. napja előtt lett bejegyezve és működik
 • pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező, átlátható szervezet

A pályázatot érvényesen kizárólag a pályázati adatlapon lehet benyújtani, mely a pályázati csomag részét képezi.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Pályázatot nem nyújthat be:

 • az a sportszervezet, amely a jelen pályázati felhívásban előírt pályázati feltételeknek nem felel meg, valamint
 • az a sportszervezet, amellyel szemben a vonatkozó jogszabályokban foglalt kizáró ok áll fenn vagy amellyel a vonatkozó jogszabályok alapján támogatási szerződés nem köthető.  

A pályázat során elszámolható költségek köre:

Elszámolható költség kizárólag utánpótlás-neveléshez kötődő kiadás lehet!

A pályázat benyújtásának módja, határideje, helye:

A pályázatokat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesterének kell benyújtani magyar nyelven, papír alapon, egy eredeti példányban. Személyes benyújtás esetén Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) kell leadni a pályázatokat munkaidőben, postai úton történő megküldés esetén Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesterének címzett, regisztrált postai küldeményben (cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.).

A pályázatok benyújtására 2018. január 19. és 2018. február 20. között van lehetőség. A személyesen benyújtott pályázatokat az utolsó napon, 2018. február 20-án, 16.00 óráig lehet leadni Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.

Tájékoztatás nyújtása, kapcsolattartás:             

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalban dr. Kozma Enikő pályázati és jogi referenstől kérhető. (1163 Budapest, Havashalom u. 43., II/222., tel: 401-1583, e-mail: kabinet@bp16.hu)

Pályázat közzététele, nyilvánosság:

 

A pályázati felhívást a KSB elnöke a XVI. kerületi Újságban és az Önkormányzat faliújságján, a teljes pályázati csomagot az önkormányzat honlapján teszi közzé.

A teljes pályázati csomag az önkormányzat honlapjáról tölthető le: https://www.bp16.hu/hirek/palyazati-felhivasok

 

Pályázati csomag részei:

 1. Pályázati felhívás
 2. Pályázati adatlap és kötelezően csatolandó formanyomtatványok
 3. Pályázati útmutató
 • kiegészítő adatlap
 • kitöltési útmutató
 • tagsági nyomtatvánnyal egyenértékű nyilatkozat támogató ifjú sportoló személyéről
 • költségnemeket tartalmazó táblázat
 • nyilatkozat bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
 • számlaösszesítő táblázat az elszámoláshoz
 1. Szabályzat

Budapest, 2018. január 15.                                                  

                       

Horváth János

Kulturális és Sport Bizottság elnöke