Ugrás a tartalomra

Eladó telek Margit utca - Sarjú utca

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  35/2004. (IX.30.) rendelete alapján, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, mint kiíró (1163. Budapest, Havashalom u. 43.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló, Budapest  XVI. kerület, Rákosi út 87. szám alatti, 110056/0/A/1 hrsz-ú, 82 m² területű pincecsoport, egyéb helyiség megnevezésű társasházi ingatlan, a hozzá tartozó társasházi közös tulajdonból 153/1000-ed tulajdoni hányad értékesítésére jelen mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel:

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 19.  900 óra

(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

Ajánlatok felbontásának ideje: 2021. augusztus 19. 1000 óra

 A pályázat benyújtásának helye:

A pályázatot zárt borítékban, „NEM FELBONTHATÓ!!! XVI. kerület, Rákosi út 87. pincecsoport értékesítése pályázat, Vagyongazdálkodási Iroda” jeligével ellátva, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri  Hivatal címére (1163 Budapest Havashalom utca 43.) kizárólag postai úton lehet benyújtani. (a borítékra a fentieken túl semmilyen beazonosításra alkalmas más jel, név, aláírás nem tehető)

A pályázatok elbírálására biztosított határidő: 2021. szeptember 30.

Az elbírálási határidőt a kiíró - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk.

Ajánlati kötöttség időpontja:  2021. november  30.

A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

Budapest, 2021. július 26.

Kovács Péter
polgármester

Hirdetés típusa
Eladó
Ingatlan típusa
építési telek
Ár
295000000 Ft
+ Áfa
Terület
35606 m2
Víz
van
Villany
van
Gáz
van
Csatorna
nincs
Cím

Budapest
Margit utca 128.
1165
Magyarország

Koordináták
POINT (19.19902 47.520359)
Közzétéve
2021. 07. 27. - 14:48
Utoljára szerkesztve
2021. 07. 27. - 14:48

Térkép

Eladó telek Margit utca - Sarjú utca

Margit utca 128.
1165 Budapest