Ugrás a tartalomra

Eladó ingatlan a Kézbesítő utca 14. fszt. 1. szám alatt

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163. Budapest, Havashalom u. 43.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló,1163 Budapest, Kézbesítő utca 14. fszt. 1. szám alatti, 101721/0/A/1 hrsz-ú, 27 m² területű lakás, a hozzá tartozó társasházi közös tulajdonból 216/1000-ed tulajdoni hányad értékesítésére jelen mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel:

A pályázat benyújtásának határideje:2023. június 8.  900 óra
(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

Ajánlatok felbontásának ideje: 2023.  június 8. 1130 óra

A pályázat benyújtásának helye:
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda (1163 Budapest Havashalom utca 43.)

A pályázatok elbírálására biztosított határidő: 2023. szeptember  30.

Az elbírálási határidőt a kiíró - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk.

Ajánlati kötöttség időpontja: 2023. november 30.

A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

Budapest, 2023.05.17.

Kovács Péter
polgármester

Térkép

Eladó ingatlan a Kézbesítő utca 14. fszt. 1. szám alatt