Ugrás a tartalomra

Hirdetmény – Kerületi építési szabályzat módosítása – véleményezési szakasz

Tájékoztatjuk a XVI. kerületi lakosságot, továbbá a Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) 2022. június végén megindított módosítási eljárásában korábban regisztrált szervezeteket, egyházakat, egyesületeket, érdekelteket, illetve az eljárásban részt vevő, és hivatali kapun megkeresett államigazgatási szerveket és önkormányzatokat, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján - jelen véleményezési szakaszban - lakossági fórumot tart a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a kerületi építési szabályzatról szóló 21/2018. (VII. 6.) számú önkormányzati rendeletének módosítási eljárása kapcsán, az alább, a csatolt fájlok között elérhető elkészült tervezet (véleményezési anyag) vonatkozásában:

I. kötet (Bevezetés, Előzmények)

II. kötet (Megalapozó vizsgálat és Településrendezési javaslat)

III. kötet (Megalapozó vizsgálat, Alátámasztó BPTM részterületekre)

IV. kötet (Mellékletek és Terviratok)

V. kötet (Rendelet-tervezet)

V. kötet (Rendelet-tervezet tervlapjai)

A lakossági fórum ideje: 2023. október 26. csütörtök 16:30 óra

Helye: XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom utca 43. - Házasságkötő terem)

A lakossági fórumon is ismertetésre kerülő véleményezési anyaggal (mely papír alapon a Főépítészi irodán ügyfélfogadási időben is megtekinthető) kapcsolatban észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá írásban legkésőbb 2023. november 6-án 9:00 óráig a polgármesteri hivatal főépítészéhez beérkezve papír alapon, illetve a fenti időpontig elektronikusan a daroczi@bp16.hu e-mail címre beérkezve lehet megtenni.