Ugrás a tartalomra

Eladó ingatlan a Margit utca 128. szám alatt

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint kiíró (1163. Budapest, Havashalom u. 43.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában álló, 1165 Budapest, Margit utca 128. szám alatti, 107265 hrsz-ú, 1 ha 6250 m² területű, kivett lakóház, udvarmegnevezésű ingatlan nyilvános egyfordulós pályázat útján történő értékesítésére a jelen mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel:

A pályázat benyújtásának határideje:2023. január 26. 900 óra
(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

Ajánlatok felbontásának ideje:      2023. január 26. 1000 óra

A pályázat benyújtásának helye:
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda (1163 Budapest Havashalom utca 43.)

A pályázatok elbírálására biztosított határidő: 2023. február 28.

Az elbírálási határidőt a kiíró - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk.

Ajánlati kötöttség időpontja: 2023. május 31.

A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

Budapest, 2022. december 14.

Kovács Péter
polgármester

Térkép

Eladó ingatlan a Margit utca 128. szám alatt