Ugrás a tartalomra

Közterület-használat építési konténer, állvány elhelyezése, építőanyag, építési törmelék tárolása, betonpumpa, daruzás, elkerített munkaterület használata esetén

Közterület-használat építési konténer, állvány elhelyezése, építőanyag, építési törmelék tárolása, betonpumpa, daruzás, elkerített munkaterület használata esetén

A közterület-használat részletszabályait Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete határozza meg.

A rendelet hatálya Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületekre terjed ki.

A rendelet értelmében közterület:
a) az Önkormányzat tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészlet,
b) az Önkormányzat tulajdonában álló, az a) pontban foglaltakon kívüli egyéb földrészlet vagy építmény közhasználat céljára átadott része.

A rendeletben meghatározott minden döntés önkormányzati hatósági ügy, és a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület e hatáskörét Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesterére ruházza át.

A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérelmeznie, aki a közterületet használni kívánja.

Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel - meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig - adható. A közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, ugyanakkor a használat időtartama a 7 napot nem haladhatja meg.

A közterület-használati hozzájárulás jogosultja az Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatáért - jelen rendeletben szabályozott tevékenységek kivételével - díjat köteles fizetni.

Díjtételek:

 „A” árkategória:
Közparkok, közkertek, játszóterek, védendő fasorok, erdők, természetvédelmi területek, temető, kegyeleti park illetve az ezeket határoló közterület, 200 m-en belül, középületeteket, műemlék épületeket határoló közterület 100 m-en belül, valamint Ómátyásföld területe (a hatályos KVSZ-ben meghatározottak szerint)
„B” árkategória:
egyéb közterületek
állvány, építőanyag, törmelék tárolása,
 elkerített munkaterület, daruzás, betonpumpa

200 Ft/nm/nap

100 Ft/nm/nap
építési konténer elhelyezése

810 Ft/db/nap

480 Ft/db/nap

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb hatósági, szakhatósági - így különösen építésügyi, egészségügyi, rendészeti - engedélyek beszerzését!

Tájékoztatásnyújtás:

Navratil-Bánkuti Andrea Ágnes   tel.: 4011-473

Vonatkozó jogszabályok:

  • Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy minden, a fentieken túli célra igénybe venni kívánt közterület-használat iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján lehet intézni.

Csatolmány Méret
nyomtatvany_kerelem.pdf (449.87 KB) 449.87 KB