Ugrás a tartalomra

Lakás, ingatlan

Birtokvédelmi kérelem

Akit birtokától jogalap nélkül megfosztanak, vagy birtoklásában megzavarnak, az ingatlan fekvése szerinti jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti állapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését. Eljárásra jogosultak/kötelezettek köre: Akinek a birtoklását jogellenesen megzavarták, vagy attól megfosztották, illetve aki őt birtoklásában...
Részletek

Lakás rendeltetési egységek számát igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet lehetőséget biztosít a családi fogyasztói közösségeknek arra, hogy kérelemre a jegyző hatósági bizonyítványt állítson ki a lakás rendeltetési egységek számáról, az egyetemes szolgáltató részére történő benyújtás céljából. Eljárásra...
Részletek

Pályázat önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyára

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 32/2012. (XI. 26.) önk.rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot ír ki...
Részletek