Ugrás a tartalomra

Anyakönyvezés

Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

2014. július 1-jétől a papíralapú anyakönyvi rendszert felváltotta az egész országra kiterjedő elektronikus anyakönyvi rendszer, amelynek köszönhetően anyakönyvi kivonat bármelyik anyakönyvvezetőnél igényelhető. Budapest XVI. kerületben született, házasságot kötött, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesített, vagy meghalt személyek anyakönyvi kivonatainak helyben történő pótlása...
Részletek

Bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvezése (azonos nemű személyek esetén)

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző adatfelvétel során együttesen és személyesen nyilatkozniuk kell arról, hogy...
Részletek

Családi jogállás rendezése

Általános információk: A teljes hatályú apai elismerés jogintézményének célja, hogy lehetőséget adjon a házasságon kívül született vagy születendő gyermek családi jogállásának rendezésére. Apai jogállást házassági kötelék; élettársak esetén emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás (a továbbiakban: reprodukciós eljárás); apai elismerő nyilatkozat...
Részletek

Haláleset anyakönyvezése

A halálesetet annak bekövetkezését követő első munkanapon be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. Az intézetben történt halálesetet az intézet vezetője jelenti be. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek...
Részletek

Hatósági bizonyítvány kiállítása

A papír alapú anyakönyvbe bejegyzett, de az elektronikus anyakönyvbe be nem jegyezhető adatról kért hatósági bizonyítvány kiállítására a nyilvántartó anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság illetékes. Anyakönyvi hatósági bizonyítványt a papír alapú anyakönyvből kizárólag akkor lehet kiállítani, ha az...
Részletek

Házasságkötés

A házasságkötési szándékot a tervezett házasságkötés helye szerinti települési önkormányzat anyakönyvvezetője előtt – Budapesten a tervezett házasságkötés helye szerinti kerületben – kell bejelenteni. A házasságkötési szándék bármelyik anyakönyvvezetőnél bejelenthető. Azonos állampolgárságú nem magyar állampolgár házasulók az állampolgárságuk szerint illetékes, Magyarország...
Részletek

Külföldön történt anyakönyvi események magyarországi anyakönyvezése

Ügytípus definíciója: A hatályos szabályozás szerint magyar állampolgárral külföldön történt anyakönyvi eseményt (születést, házasságkötést, házasság felbontást, halálesetet) Magyarországon anyakönyveztetni kell. Ügyfélfogadás helye: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (Főépület, fszt. 19-20. szoba) 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Ügyfélfogadási idő...
Részletek

Újszülöttek anyakönyvezése

Eljáró anyakönyvvezető: A születést az az anyakönyvvezető jegyzi be az elektronikus anyakönyvbe, akinek illetékességi területén az történt. A születést – ha az mozgó járművön történt – az az anyakönyvvezető jegyzi be, akinek az illetékességi területén az anya a járművet elhagyta...
Részletek