Ugrás a tartalomra

Városrendezés, Településkép, Értékvédelem

Iratbetekintési kérelem építésügyi előzményekkel kapcsolatban

A Polgármesteri Iroda az ingatlannal kapcsolatos építésügyi előzmény iratokat – amennyiben az rendelkezésre áll – továbbítja BFKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya Kelet-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztályának. A betekintés biztosítása, valamint az esetleges díj ellenében történő hiteles másolatok kiállítása a Kormányhivatal...
Részletek

Kérelem főépítészi szakmai konzultációra

Az önkormányzat a településképi-védelmi tájékoztatás, a településképi arculati kézikönyv vonatkozó elemeinek megismertetése, valamint a településképi követelmények és a Kerületi Építési Szabályzat betartása érdekében szakmai tájékoztatás vagy szakmai konzultáció lehetőségét biztosítja. A védett érték engedélyhez kötött részleges - a karakteréhez nem...
Részletek

Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítására 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek tárolásáról természetes, illetve jogi személy esetén

A 3,5 t össztömeget meghaladó gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója (ha legfeljebb 10 db ilyen járművel rendelkezik) a jármű tárolásához olyan ingatlan címének bejegyzését kérheti, melynek erre való alkalmasságát a jegyző igazolja. Eljárásra jogosultak/kötelezettek köre 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek tulajdonosai...
Részletek

Kérelem helyrajzi számhoz tartozó cím javítására, illetve hatósági bizonyítvány kiállítására címigazolás céljából

Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén a címek képzése, karbantartása a jegyző feladat. Eljárásra jogosultak/kötelezettek köre Aki Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén címet szeretne képeztetni, vagy meglévő címét rendezni kívánja. Mit kell tennie Az űrlap kitöltésével, a mellékletek csatolásával...
Részletek

Kérelem ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez

A Polgármesteri Iroda az ingatlannal kapcsolatban lezajlott településképi bejelentési eljárást követően kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez.. Eljárásra jogosultak/kötelezettek köre Minden természetes és jogi személy, akinek az adott ingatlanban érdekeltsége van. Mit kell tennie Az űrlap kitöltésével ingatlan-nyilvántartási...
Részletek

Kérelem településképi bejelentési eljáráshoz

A településkép védelme érdekében az önkormányzat kérelemre településképi bejelentési eljárást folytat le az építési törvény hatálya alá nem tartozó, az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek, valamint rendeltetésmódosítást vagy a rendeltetési...
Részletek

Kérelem településképi véleményezési eljáráshoz

A településképi véleményezési eljárás célja Budapest Főváros XVI. kerület városképi, építészeti értékeinek védelme és a helyi adottságok figyelembevételével igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyezéshez kötött építési munkákkal kapcsolatban a városképi illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése...
Részletek