Ugrás a tartalomra

Támogatás, Díjazás, Gondoskodás, Gyámügyek

Budapest Főváros XVI. Kerület Díszpolgára cím

Budapest Főváros XVI. kerületének (a továbbiakban: XVI. kerület) fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenység, avagy példamutató életmű elismerésére a „BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET DÍSZPOLGÁRA” cím adható. Az eljárásra jogosultak/kötelezettek köre: A XVI. kerület fejlődése, gyarapodása és hírnevének...
Részletek

Budapest Főváros XVI. Kerület Sporttehetsége támogatása

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a sportéletben kimagasló eredményt elért ifjú tehetségeket a „Budapest Főváros XVI. kerület Sporttehetsége Támogatásában” részesíti. Az eljárásra jogosultak/kötelezettek köre: A „Budapest Főváros XVI. kerület Sporttehetsége Támogatása” tekintetében a Budapest Főváros XVI...
Részletek

Budapest Főváros XVI. Kerületéért

Budapest Főváros XVI. kerületének (a továbbiakban: XVI. kerület) javára történő kulturális, művészeti, közművelődési, pedagógiai, sport, közbiztonsági, karitatív, egészségügyi, környezetvédelmi, településfejlesztési vagy más közérdekű tevékenység terén kitűnt és jelentős eredményeket elért személy vagy közösség tevékenységének vagy életművének elismerésére a „BUDAPEST FŐVÁROS...
Részletek

Civil szervezetek (közművelődés, szabadidős sport) támogatása

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a kerületi lakosok közösségi célú igényeinek teljesítését vállaló civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételekkel a helyi civil szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatás. Az eljárásra jogosultak/kötelezettek köre: Csak az a...
Részletek

Családvédelmi koordináció

A hozzátartozók közötti erőszak visszaszorítása érdekében a Kormány a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény (2009. évi LXXII. törvény) szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként a települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki. (A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról...
Részletek

Ikerszülési támogatásként megállapítható rendkívüli települési támogatás

Ikerszülési támogatást lehet megállapítani annak a családnak, ahol iker gyermekek születtek. Bővebb információ a tájékoztatóban található. Jogosultak köre Ikerszülési támogatás Budapest Főváros XVI. kerületében (továbbiakban: Kerület) bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is a Kerületben lakó szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy...
Részletek

Ingyenes bölcsődei és óvodai étkezés

Tisztelt Szülők! A gyermekétkeztetésben 100 %-os normatív kedvezményére jogosultak köre bölcsődei ellátás vagy óvodai nevelés esetén az alábbiak szerint alakul: Kedvezményre jogosultság oka - Jogosultság igazolásának módja, a mellékelt nyilatkozat kitöltése mellett Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő - Három hónapnál nem...
Részletek

Kerületi tehetséges tanulók támogatása

A támogatott tanuló tanulmányainak, versenyre történő felkészülésének támogatása. Az eljárásra jogosultak/kötelezettek köre: Tanulói jogviszonnyal és a Budapest Főváros XVI. kerületben lakóhellyel rendelkező, a pályázati kiírás időpontjában 4-11. évfolyamra járó általános vagy középiskolai tanuló. A pályázat első alkalommal abban az évben...
Részletek

Köztemetés

Ügytípus definíciója : A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy...
Részletek

Lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás

A támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában (a közüzemi szolgáltató felé utalva a...
Részletek

Működési célú támogatás egyházi jogi személy részére

Működési támogatás a Budapest Főváros XVI. kerületében bejegyzett székhellyel, vagy telephellyel rendelkező egyházak számára, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek támogatásáról szóló 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendeletében meghatározott feltételekkel. A támogatás célja: A Budapest...
Részletek

Nagycsaládosok tankönyv támogatásaként megállapítható rendkívüli települési támogatás

Tanévenként egyszer tankönyvtámogatás állapítható meg annak a fiatal felnőtt kérelmezőnek, aki nagycsaládban él és felsőoktatás keretében első diplomája megszerzése érdekében nappali tagozaton tanulmányokat folytat. Bővebb információ a tájékoztatóban található. Jogosultak köre Támogatás Budapest Főváros XVI. kerületében (továbbiakban: Kerület) bejelentett lakóhellyel...
Részletek

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottsága minden évben a kerületben működő Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására pályázatot ír ki. A támogatás célja: A Budapest Főváros XVI. kerületben (a továbbiakban: XVI. kerület) működő Nemzetiségi Önkormányzatok közösségi tevékenységének...
Részletek

Nyugdíjasok és nagycsaládosok fűtési költségeihez való hozzájárulásként nyújtható települési támogatás

A minden év október 1. - november 15. napjai között benyújtható nyugdíjasnak vagy nagycsaládosnak megállapítható fűtési támogatás december, január, február, március hónapokra havi 4 000,-Ft hozzájárulást jelent. A támogatás egy összegben. (összesen 16 000 Ft.), január hónapban kerül folyósításra. Bővebb...
Részletek

Pertársként történő részvételéhez hozzájárulás apasági perben

Pertársként történő részvételéhez hozzájárulás apasági perben Az apaság megállapítása iránti származási pereknél a kiskorú gyermek a perben a jegyzői gyámhatóság hozzájárulásával az anya pertársaként vehet részt. (A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről...
Részletek

Rendkívüli települési támogatás rendkívüli élethelyzethez vagy gyógyszerhez

Rendkívüli települési támogatást – évente akár többször is – annak a személynek lehet nyújtani, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakos vagy tartós létfenntartási gondokkal küzd, gyógyszerhez, gyógyászati költséghez kér támogatást. Részletes információ a tájékoztatóban található. Jogosultak köre Támogatás azon...
Részletek

Rendkívüli települési támogatás rezsiköltség elmaradás esetén

Rendkívüli települési támogatást – évente akár többször is – annak a személynek lehet nyújtani, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. E támogatás önhibán kívüli rezsiköltség elmaradás esetén kérhető a tartozás megfizetéséhez, mely esetekben...
Részletek

Rendkívüli települési támogatás tűzifa formában

Rendkívüli települési támogatást – évente akár többször is – annak a személynek lehet nyújtani, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. E támogatás tűzifa formájában is kérhető (fűtésre, főzéshez), mely esetekben a Napraforgó Család-...
Részletek

Táborozási hozzájárulásként megállapítható rendkívüli települési támogatás

Az a gyermek, aki belföldi táborozás résztvevője táborozási hozzájárulásban részesíthető. Részletes információ a tájékoztatóban található. Jogosultak köre Támogatás azon Budapest Főváros XVI. kerületében (továbbiakban: Kerület) bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személy számára állapítható meg, aki egyben a szociális igazgatásról és szociális...
Részletek

Veszélyhelyzeti támogatásként megállapítható rendkívüli települési támogatás

Veszélyhelyzeti támogatásban az a személy részesülhet, akinek munkaviszonya a kérelem benyújtását megelőző 2 hónapon belül, a koronavírus járvány következtében szűnt meg, és emiatt keresőtevékenységet időszakosan vagy tartósan nem tud folytatni és munkaviszonya megszűnésének időpontjában és a kérelem benyújtásának időpontjában is...
Részletek

Vissza nem térítendő (krízis)támogatás

Vissza nem térítendő támogatás annak a személynek nyújtható, aki anyagi lehetőségeit meghaladó váratlan, rendkívül nehéz élethelyzetbe került és annak megszűntetése a napi létfenntartását veszélyezteti, illetve esete egyébként méltánylást érdemel, vagy aki anyagi lehetőségeit meghaladó krízishelyzetbe került. A vissza nem térítendő...
Részletek

Visszatérítendő támogatás

Visszatérítendő támogatás annak a személynek nyújtható, aki anyagi lehetőségeit meghaladó váratlan, rendkívül nehéz élethelyzetbe került és annak megszűntetése a napi létfenntartását veszélyezteti, illetve esete egyébként méltánylást érdemel, vagy aki anyagi lehetőségeit meghaladó krízishelyzetbe került. A visszatérítendő támogatásról az Egészségügyi és...
Részletek

XVI. Kerület Ifjú Tehetsége Díj

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a szellemi és tudományos élet területén kimagasló eredményt elért ifjú tehetségek elismerésére a „Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetsége” címet alapítja. Az eljárásra jogosultak/kötelezettek köre: Szellemi és tudományos élet területén kimagasló eredményt elért ifjú...
Részletek