Ugrás a tartalomra

Hatósági eljárások

Az ipari/kereskedelmi tevékenység megszűnésének bejelentése

Az ipari/kereskedelmi tevékenység megszűnését a megszűnést követően haladéktalanul be kell jelenteni elektronikus úton. Eljárásra jogosultak/kötelezettek köre: Eljárásra jogosult: az ipari/kereskedelmi tevékenység végzője. Mit kell tennie: Az ipari/kereskedelmi tevékenység megszűnését az adott formanyomtatványon kell a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Igazgatási...
Részletek

Az ipari/kereskedelmi tevékenységben bekövetkezett változás bejelentése 

Az ipari/kereskedelmi tevékenység végzője a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - az ipari tevékenység változtatását ide nem értve - haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. Eljárásra jogosultak/kötelezettek köre: Eljárásra jogosult: az ipari/kereskedelmi tevékenység végzője. Mit kell tennie...
Részletek

Ebösszeírás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 42/B. § (1) bekezdése alapján a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal ebrendészeti feladatai ellátása érdekében az időszakos ebösszeírást elindítja. Az eb tartója, tulajdonosa az ebösszeíráskor köteles a...
Részletek

Hagyatéki eljárásban fellebbezési jogról való lemondás

Tisztelt Ügyfelünk, fogadja őszinte részvétünket hozzátartozójának elvesztése miatt! Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani a hagyatéki eljárásra vonatkozóan: 1. Általános tájékoztató A hagyatéki eljárás az ember (örökhagyó) halálával bekövetkező hagyatékátszállást biztosítja; az örökhagyó vagyonában történő jogutódlást állapítja meg és igazolja. Az...
Részletek

Hagyatéki eljárásban nemleges nyilatkozat

Tisztelt Ügyfelünk, fogadja őszinte részvétünket hozzátartozójának elvesztése miatt! Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani a hagyatéki eljárásra vonatkozóan: 1. Általános tájékoztató A hagyatéki eljárás az ember (örökhagyó) halálával bekövetkező hagyatékátszállást biztosítja; az örökhagyó vagyonában történő jogutódlást állapítja meg és igazolja. Az...
Részletek

Ipari telep engedélyezése, bejelentése

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jogszabályi előírás alapján az ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek. A Kormány az ipari telepek engedélyezésére, illetve a telepek működésének bejelentésére irányuló eljárások lefolytatására a települések jegyzőjét jelöli ki. Budapest XVI. kerületének közigazgatási területén a jegyző hatáskörét a...
Részletek

Kérelem póthagyatéki eljárás megindításához/ öröklési bizonyítvány kiállításához

Tisztelt Ügyfelünk, fogadja őszinte részvétünket hozzátartozójának elvesztése miatt! Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani a hagyatéki eljárásra vonatkozóan: 1. Általános tájékoztató A hagyatéki eljárás az ember (örökhagyó) halálával bekövetkező hagyatékátszállást biztosítja; az örökhagyó vagyonában történő jogutódlást állapítja meg és igazolja. Az...
Részletek

Kereskedelmi tevékenység bejelentése

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény értelmében, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván végezni, az erre irányuló szándékát köteles a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet rendelkezései alapján kereskedelmi hatóságként a település jegyzője...
Részletek

Közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatti eljárások lefolytatása

Budapest Főváros XVI. kerületében a közösségi együttélés alapvető szabályai rögzítésre kerültek a Képviselő-testület által elfogadott 10/2021. (IV.26.) önkormányzati rendeletben. A rendelet célja békés egymás mellett élés elsődleges szempontja a közösségi szabályok betartása és betartatása, illetve a szabályok elmulasztása esetén jogkövetkezmény...
Részletek

Méhész bejelentő lap

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 9. § alapján a kijelentési kötelezettség teljesítése érdekében az FVM rendelet 4. számú mellékletében szereplő nyomtatványt biztosít az ügyfelek részére. A méhek...
Részletek

Méhész kijelentő lap

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 9. § alapján a kijelentési kötelezettség teljesítése érdekében az FVM rendelet 4. számú mellékletében szereplő nyomtatványt biztosít az ügyfelek részére. A méhek...
Részletek

Mezőgazdasági haszonállatok bejelentése

Az állattartó köteles állattartási tevékenységéről (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, baromfi és nyúlállományok esetén száz egyed felett), a tevékenység megkezdéséről, illetve megszüntetéséről az állatállományt ellátó állatorvost, illetőleg a települési önkormányzat jegyzőjét (fővárosban a fővárosi...
Részletek

Működési engedély iránti kérelem

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény értelmében, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván végezni, az erre irányuló szándékát köteles a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet rendelkezései alapján kereskedelmi hatóságként a település jegyzője...
Részletek

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatási tevékenység

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásával kapcsolatos eljárások A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) szerint nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást az alapító okiratában meghatározottak szerint, alaptevékenységéhez kapcsolódó...
Részletek

Nyilatkozat hagyatéki eljáráshoz

Tisztelt Ügyfelünk, fogadja őszinte részvétünket hozzátartozójának elvesztése miatt! Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani a hagyatéki eljárásra vonatkozóan: 1. Általános tájékoztató A hagyatéki eljárás az ember (örökhagyó) halálával bekövetkező hagyatékátszállást biztosítja; az örökhagyó vagyonában történő jogutódlást állapítja meg és igazolja. Az...
Részletek

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshelyek nyilvántartásba vételére irányuló eljárások lefolytatására, valamint a szálláshely szolgáltatások felügyeletére a települések jegyzőjét jelöli ki. Budapest XVI. kerületének közigazgatási területén...
Részletek

Talált tárgyakkal kapcsolatos jegyzői feladatok

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni. A találónak a talált dologra vonatkozó igénybejelentését az átadással egyidejűleg...
Részletek

Telepengedély kiadása iránti kérelem

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jogszabályi előírás alapján az ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek. A Kormány az ipari telepek engedélyezésére, illetve a telepek működésének bejelentésére irányuló eljárások lefolytatására a települések jegyzőjét jelöli ki. Budapest XVI. kerületének közigazgatási területén a jegyző hatáskörét a...
Részletek

Vásár-, piac, bevásárlóközpont, helyi termelői piac üzemeltetése

Vásár-, piac, bevásárlóközpont, helyi termelői piac üzemeltetése Vásár, valamint piac, az annak helye szerinti települési önkormányzat jegyzője által kiadott vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély birtokában üzemeltethető. Bevásárlóközpont, valamint helyi termelői piac a jegyzőhöz történt bejelentést követően üzemeltethető. Nem tartozik a vonatkozó...
Részletek

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély iránti kérelem

A zenés, táncos rendezvény megtartását, valamint hatósági engedélyezését a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet szabályozza. Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható! Zenés, táncos rendezvénynek tekintendő minden rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban...
Részletek