Ugrás a tartalomra

Közterület használat engedélyezése iránti kérelem

Ügytípus definíciója:
Minden olyan esetben közterület használati engedélyt kell kérnie az állampolgárnak, amikor telekhatárán kívüli, a XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületre, vagy arra átnyúlva kíván elhelyezni valamilyen tárgyat, berendezést, illetve anyagot. Az Ügyfélszolgálaton kizárólag hulladékszállító konténer, illetve építőanyag, föld közterületen történő ideiglenes elhelyezésére szóló engedély kérelmezhető. Minden más (pl.: állvány, sátor, hirdetőtábla, árusítás, stb.) közterületen történő el-, vagy kihelyezését a Vagyonhasznosítási Irodán kell intézni.

Hatáskör és illetékesség:
A közterület fekvése szerint illetékes polgármesteri hivatalnál kell a közterület használat engedélyezése iránti kérelmet benyújtani.

Ügyfélfogadás helye:
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (Főépület, fszt. 8. számú iroda)
1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:               8.00-18.00-ig
Kedd:               8.00-16.00-ig
Szerda:             8.00-16.30-ig
Csütörtök:         8.00-16.00-ig
Péntek.             8.00-13.30-ig

Tájékoztatásnyújtás:
Navratil-Bánkuti Andrea Ágnes   tel.:     40-11-473, e-mail: navratilbandrea@bp16.hu

Az eljárás leírása:
Építési konténer, állvány elhelyezése, építőanyag, építési törmelék tárolása, betonpumpa, elkerített munkaterület használata esetén az ajánlatot benyújtani és a közterületre használati engedélyt szerezni a Budapest XVI. kerület Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján kell.
A közterületen történő ideiglenes elhelyezésére vonatkozó engedély ügyintézéséhez az ügyfélnek, vagy a nevében eljárónak személyesen kell megjelennie az Ügyfélszolgálaton.
Az ügyintéző az ügyfél adatai alapján (személyi igazolvány, lakcímet igazoltó hatósági igazolvány, cég esetében cégkivonat, aláírási címpéldány, esetlegesen meghatalmazás) megírja a közterület használatra vonatkozó árajánlatot, melyet az ügyfél szignójával jóváhagy.
Ezt követően a 7 napot meg nem haladó időtartamra a használati díj megfizetésével (postai csekk befizetésével - csak a postán - , ill. igazoltan előzetesen átutalással kiegyenlített módon, helyben történő készpénzes fizetésre nincs lehetőség) és a 37/2013. (XII.16.) sz. helyi rendelet 1. számú függelékében szereplő nyilatkozat aláírásával a használati engedély e rendeletben foglalt feltételekkel megadottnak minősül, a szerződés pedig a jelen rendeletben foglaltak szerint a felek között létrejön, a kérelemben feltüntetett anyagok azonnal elhelyezhetők a XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen.
A közterület használati díj megfizetéséről az ügyfél a pénzügyi osztálytól postai úton számlát kap.

Ügyintézéshez szükséges:

  • személyigazolvány, lakcímkártya,
  • a konténer, építőanyag, vagy föld közterületen történő ideiglenes elhelyezésének kezdő és vég időpontját,
  • készpénz a közterület használati díj befizetéséhez.

Díjtételek:


 

A árkategória:
Ó-Mátyásföld
nettó/bruttó

B árkategória:
egyéb közterületek
nettó/bruttó

konténer

600.-/762,00- Ft/db/nap,

360.00/457,20 Ft/db/nap

építőanyag, föld, stb

150.-/190,50 Ft/m2/nap

80,00/101,60 Ft/m2/nap

Vonatkozó jogszabályok:

  • a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelete,
  • az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 37/2013. (XII. 16.) rendelete,
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.
Kategória
Közzétéve
2016. 11. 28. - 13:45
Utoljára szerkesztve
2021. 02. 04. - 09:54