Címrendezés

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie.

Cím akkor keletkezik, ha valamennyi címadatát bejegyezték a központi címregiszterbe, akkor szűnik meg, ha valamennyi címadatát törölték a központi címregiszterből, és módosul, ha valamely címeleme megváltozik.

A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjét jelölte ki. A címképzésért felelős szerv az illetékességi területére vonatkozóan ellátja a címkezeléssel összefüggő feladatokat.

A címképzésért felelős szerv a címkezeléssel érintett címeket a helyi önkormányzat honlapján folyamatosan - az érintett közterülethez rendszeresen frissített csatolt fájl állományok formájában - közzéteszi.

 

Írjon be pár betűt, a keresés automatikusan elindul. Visszaállításhoz törölje a keresőmező tartalmát.
Közterület neve Kapcsolódó határozat, dokumentum
Ábra utca nincs
Ágoston Péter utca nincs
Ágota utca nincs
Ajak utca nincs
Akácfa utca nincs
Akácos út nincs
Ákos utca nincs
Albán utca nincs
Album köz Fájl Megszüntetendő címek - Album köz - 2016.03.24.
Album utca Fájl Megszüntetendő címek - Album utca - 2016.11.11.
Aldebrő utca nincs
Állás utca Fájl Létrehozott címek - Állás utca - 2016.04.04.
Fájl Megszüntetendő címek - Állás utca - 2016.04.04.
Állomás tér nincs
Állomás utca Fájl Nem lehet bejelentkezni - Állomás utca - 2017.04.03.
Alsómalom utca Fájl Megszüntetendő címek - Alsómalom utca - 2016.01.08.
Andocs tér nincs
Andocs utca Fájl Létrehozott címek - Andocs utca - 2016.04.14.
András utca Fájl Nem lehet bejelentkezni - András utca - 2017.04.03.
Anilin utca Fájl Létrehozott címek - Anilin utca - 2016.11.11.
Fájl Létrehozott címek - Anilin utca - 2016.11.24.
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Anilin utca - 2016.11.11.
Fájl Megszüntetendő címek - Anilin utca - 2016.11.11.
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Anilin utca - 2017.04.03.
Anna utca Fájl Létrehozott címek - Anna utca - 2016.11.24.
Fájl Megszüntetendő címek - Anna utca - 2016.11.11.
Fájl Megszüntetendő címek - Anna utca - 2016.12.07.
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Anna utca - 2016.11.24.
Fájl Létrehozott címek - Anna utca - 2017.04.03.
Aradi utca Fájl Létrehozott címek - Aradi utca - 2016.11.24.
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Aradi utca - 2016.11.24.
Arany János utca Fájl Létrehozott címek - Arany János utca - 2016.04.26.
Fájl Létrehozott címek - Arany János utca - 2016.11.24.
Fájl Megszüntetendő címek - Arany János utca - 2016.04.27.
Fájl Megszüntetendő címek - Arany János utca - 2016.11.11.
Fájl Megszüntetendő címek - Arany János utca - 2016.11.24.
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Aranya János utca - 2016.11.24.
Aranycsillag utca Fájl Létrehozott címek - Aranycsillag utca - 2016.11.24.
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Aranycsillag utca - 2016.11.24.
Aranyfa utca nincs
Aranyfürt utca Fájl Megszüntetendő címek - Aranyfürt utca - 2016.05.04.
Fájl Megszüntetendő címek - Aranyfürt utca - 2016.11.24.
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Aranyfürt utca - 2016.11.24.
Árpád utca Fájl Létrehozott címek - Árpád utca - 2016.11.24.
Fájl Megszüntetendő címek - Árpád utca - 2016.05.04.
Fájl Megszüntetendő címek - Árpád utca - 2016.11.24. (1)
Fájl Megszüntetendő címek - Árpád utca - 2016.11.24. (2)
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Árpád utca - 2016.11.24.
Árpádföldi sétány nincs
Árpádföldi tér nincs
Árpádföldi út Fájl Létrehozott címek - Árpádföldi út - 2016.11.24.
Fájl Létrehozott címek - Árpádföldi út - 2016.12.07.
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Árpádföldi út - 2016.12.07.
Asztag utca Fájl Létrehozott címek - Asztag utca - 2016.02.29.
Asztalos utca nincs
Atlasz utca Fájl Létrehozott címek - Atlasz utca - 2016.12.07. (1)
Fájl Létrehozott címek - Atlasz utca - 2016.12.07. (2)
Fájl Nem lehet bejelentkezni -Asztag utca - 2016.12.07. (1)
Fájl Nem lehet bejelentkezni -Asztag utca - 2016.12.07. (2)
Fájl Megszüntetendő címek - Asztag utca - 2016.05.05.
Fájl Megszüntetendő címek - Asztag utca - 2016.12.07. (1)
Fájl Megszüntetendő címek - Asztag utca - 2016.12.07. (2)
Attila utca Fájl Létrehozott címek - Attila utca - 2016.05.11.
Fájl Létrehozott címek - Attila utca - 2016.12.07.
Fájl Megszüntetendő címek - Attila utca - 2016.02.29.
Fájl Megszüntetendő címek - Attila utca - 2016.05.09.
Fájl Megszüntetendő címek - Attila utca - 2016.05.10.
Fájl Megszüntetendő címek - Attila utca - 2016.12.07.
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Attila utca - 2016.12.07. (1)
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Attila utca - 2016.12.07. (2)
Aulich utca Fájl Létrehozott címek - Aulich utca - 2016.05.10.
Fájl Létrehozott címek - Aulich utca - 2016.12.07.
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Aulich utca - 2016.12.07.
Aurél utca Fájl Létrehozott címek - Aurél utca - 2016.12.07.
Fájl Megszüntetendő címek - Aurél utca - 2016.12.07.
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Aurél utca - 2016.12.07.
Avarszállás utca Fájl Létrehozott címek - Avarszállás utca - 2016.12.07.
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Avarszállás utca - 2016.12.07.
Avas utca Fájl Megszüntetendő címek - Avas utca - 2016.05.10.
Fájl Megszüntetendő címek - Avas utca - 2016.12.07.
Bábos utca Fájl Megszüntetendő címek - Bábos utca - 2016.05.10.
Fájl Megszüntetendő címek - Bábos utca - 2016.12.07.
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Bábos utca - 2016.12.07.
Bács utca Fájl Megszüntetendő címek - Bács utca - 2016.12.07.
Bácskai utca Fájl Létrehozott címek - Bácskai utca - 2016.12.07.
Fájl Megszüntetendő címek - Bácskai utca - 2016.02.29.
Fájl Megszüntetendő címek - Bácskai utca - 2016.05.19.
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Bácskai utca - 2016.12.07.
Ballada utca Fájl Létrehozott címek - Ballada utca - 2016.03.24.
Fájl Létrehozott címek - Ballada utca - 2016.12.07.
Fájl Létrehozott címek - Ballada utca - 2016.12.09.
Fájl Megszüntetendő címek - Ballada utca - 2016.12.07.
Fájl Megszüntetendő címek - Ballada utca - 2016.12.09.
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Ballada utca - 2016.12.07.
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Ballada utca - 2016.12.09.
Bánya köz nincs
Bánya tér nincs
Bányai Elemér utca Fájl Megszüntetendő címek - Bányai Elemér utca - 2016.12.13.
Bányász utca nincs
Barátság utca Fájl Létrehozott címek - Barátság utca - 2016.12.09.
Fájl Megszüntetendő címek - Barátság utca - 2016.12.09.
Barbara utca nincs
Baross Gábor utca Fájl Létrehozott címek - Baross Gábor utca - 2016.05.23.
Fájl Létrehozott címek - Baross Gábor utca - 2016.12.13.
Fájl Létrehozott címek - Baross Gábor utca - 2017.01.03.
Fájl Megszüntetendő címek - Baross Gábor utca - 2016.01.29.
Fájl Megszüntetendő címek - Baross Gábor utca - 2016.05.24.
Fájl Megszüntetendő címek - Baross Gábor utca - 2017.05.24.
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Baross Gábor utca - 2016.12.13.
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Baross Gábor utca - 2017.01.03.
Baross utca Fájl Létrehozott címek - Baross utca - 2016.06.13.
Fájl Létrehozott címek - Baross utca - 2016.12.09.
Fájl Létrehozott címek - Baross utca - 2016.12.15.
Fájl Megszüntetendő címek - Baross utca - 2016.02.29.
Fájl Megszüntetendő címek - Baross utca - 2016.12.09.
Fájl Megszüntetendő címek - Baross utca - 2016.12.13.
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Baross utca - 2016.12.09.
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Baross utca - 2016.12.13.
Bársony István utca Fájl Megszüntetendő címek - Bársony István utca - 2017.01.03.
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Bársony István utca - 2017.01.03.
Bársonyos utca Fájl Megszüntetendő címek - Bársonyos utca - 2017.01.03.
Fájl Nem lehet bejelentkezni - Bársonyos utca - 2017.01.03.
Bártfa utca nincs
Bátony utca nincs
Batsányi János út nincs
Batthyány Ilona utca nincs
Batthyány utca nincs
Becő utca nincs
Begónia utca nincs
Bekecs utca nincs
Békéshalom utca nincs
Béla utca nincs
Bem apó utca nincs
Beniczky Tamás utca nincs
Benő utca nincs
Bény utca nincs
Bercsényi utca nincs
Besztercebányai utca nincs
Bianka utca nincs
Biztató út nincs
Blaha Lujza utca nincs
Bóbitás út nincs
Bodnár utca nincs
Bökényföldi út nincs
Borda utca nincs
Borotvás utca nincs
Bőség utca nincs
Brassói út nincs
Bronz utca nincs
Budapesti út nincs
Bugac tér nincs
Buják utca nincs
Burgundi utca nincs
Caprera tér nincs
Caprera utca nincs
Cékla utca nincs
Céltábla utca nincs
Cement utca nincs
Centenárium sétány nincs
Cibakháza utca nincs
Cica utca nincs
Cinke utca nincs
Cinkotai út nincs
Cinkotakert utca nincs
Corvin utca nincs
Csallóközi utca nincs
Csenge utca nincs
Csenkesz utca nincs
Csépa utca nincs
Cserhida utca nincs
Cserkút utca nincs