Ugrás a tartalomra

Köztemetés

Ügytípus definíciója:
A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

  • nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
  • az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Hatáskör és illetékesség:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény határozza meg.

Kérelem benyújtása és a tájékoztatás a Szociális és Szociális Intézményi Irodán történik.

Az eljárás leírása:

A XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere köztemetés ügyben ­– hozzátartozótól, kórháztól, BRFK Életvédelmi Osztályától, Igazságügyi Orvostani Intézettől, társhivataltól ­– érkező kérelmek esetén eljár.
Az iratanyagnak az ügyintézőhöz kerülését követően, az ügyintéző körültekintően vizsgálja a csatolt iratok adatait (Halottvizsgálati Bizonyítvány), szükség esetén gondoskodik a Halotti Anyakönyvi Kivonat kiállíttatásáról. Indokolt esetben határozattal megrendeli a temetést a Budapesti. Temetkezési Intézet Rt-nél, majd gondoskodik a temetési költségek hagyatéki teherként történő bejelentéséről.
Ügyintézési határidő: 21 nap
Az 1993. évi III. törvény 16. §-a alapján az eljárás költség- és illetékmentes.

A kérelemhez mellékelni kell: (A kérelmet nem formanyomtatványon kell benyújtani)

  • Halottvizsgálati Bizonyítványt
  • Halotti Anyakönyvi Kivonatot

A köztemetésre vonatkozó szabályokat tartalmazza különösen:

  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
  • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet