Ugrás a tartalomra

Közterülethasználat engedélyezése iránti kérelem

Ügytípus definíciója:
Minden olyan esetben közterület használati engedélyt kell kérnie az állampolgárnak, amikor telekhatárán kívüli, a XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületre, vagy arra átnyúlva kíván elhelyezni valamilyen tárgyat, berendezést, illetve anyagot. Az Ügyfélszolgálaton kizárólag hulladékszállító konténer, illetve építőanyag, föld közterületen történő ideiglenes elhelyezésére szóló engedély kérelmezhető. Minden más (pl.: állvány, sátor, hirdetőtábla, árusítás, stb.) közterületen történő el- vagy kihelyezését a Vagyongazdálkodási Irodán kell intézni.

Hatáskör és illetékesség:
A közterület fekvése szerint illetékes polgármesteri hivatalnál kell a közterület használat engedélyezése iránti kérelmet benyújtani.

Ügyfélfogadás helye:
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (Főépület, fszt. 8. számú iroda)
1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:               8.00-18.00-ig
Kedd:               8.00-16.00-ig
Szerda:             8.00-16.30-ig
Csütörtök:         8.00-16.00-ig
Péntek:             NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Tájékoztatásnyújtás:
Navratil-Bánkuti Andrea Ágnes   tel.: 40-11-473, e-mail: navratilbandrea@bp16.hu

Az eljárás leírása:
Építési konténer, állvány elhelyezése, építőanyag, építési törmelék tárolása, betonpumpa, elkerített munkaterület használata esetén az ajánlatot benyújtani és a közterületre használati engedélyt szerezni a Budapest XVI. kerület Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján kell.
A közterületen történő ideiglenes elhelyezésére vonatkozó engedély ügyintézéséhez az ügyfélnek vagy a nevében eljárónak személyesen kell megjelennie az Ügyfélszolgálaton.
Az ügyintéző az ügyfél adatai alapján (személyi igazolvány, lakcímet igazoltó hatósági igazolvány, cég esetében cégkivonat, aláírási címpéldány, esetlegesen meghatalmazás) megírja a közterület használatra vonatkozó árajánlatot, melyet az ügyfél szignójával jóváhagy.
Ezt követően a 7 napot meg nem haladó időtartamra a használati díj megfizetésével (postai csekk befizetésével - csak a postán - , ill. igazoltan előzetesen átutalással kiegyenlített módon, helyben történő készpénzes fizetésre nincs lehetőség) és a 37/2013. (XII.16.) sz. helyi rendelet 1. számú függelékében szereplő nyilatkozat aláírásával a használati engedély e rendeletben foglalt feltételekkel megadottnak minősül, a szerződés pedig a jelen rendeletben foglaltak szerint a felek között létrejön, a kérelemben feltüntetett anyagok azonnal elhelyezhetők a XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen.
A közterület használati díj megfizetéséről az ügyfél a pénzügyi osztálytól postai úton számlát kap.

Ügyintézéshez szükséges:

  • személyigazolvány, lakcímkártya
  • a konténer, építőanyag vagy föld közterületen történő ideiglenes elhelyezésének kezdő és vég időpontja

Díjtételek:


 

A árkategória:
Ó-Mátyásföld

B árkategória:
egyéb közterületek 

 állvány, építőanyag, törmelék tárolása,
 elkerített munkaterület, daruzás, betonpumpa 

 170 Ft/nm/nap    

 90 Ft/nm/nap

 építési konténer elhelyezése

 690 Ft/db/nap

 410 Ft/db/nap

Vonatkozó jogszabályok:

  • a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelete
  • az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 31/2013. (X. 21.) rendelete
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény